Trên 11,4 nghìn lao động được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động

Cập nhật 07/6/2024, 16:06:52

Tăng cường phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là giải pháp quan trọng được các cấp ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm thực hiện trong thời gian qua nhằm góp phần hạn chế, giảm thiểu tai nạn lao động.

Riêng trong năm 2023, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đã tổ chức huấn luyện cho trên 11,4 nghìn lao động với số tiền trên 1 tỷ đồng, trong đó: nhóm I huấn luyện cho 385 người, nhóm 2 huấn luyện cho 113 lao động, nhóm 3 huấn luyện cho trên 2,3 nghìn lao động… Cùng với đó, việc mua sắm, trang bị phương tiện bảo hộ lao động, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người lao động cũng được tích cực thực hiện. Nhờ đó, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát và giảm cả 3 chỉ số: số vụ tai nạn lao động chết người, tần suất tai nạn lao động và tần suất tai nạn lao động chết người giảm đáng kể./.

Ngô Thanh – Huy Toàn

 


Lượt xem: 1

Trả lời