Trang bị kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên, thanh niên

Cập nhật 28/11/2023, 16:11:31

Trong 02 ngày 27&28/11, tại TP. Pleiku, TW Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn khởi nghiệp, lập nghiệp; công tác dân tộc, công tác kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham gia lớp tập huấn có 150 ĐVTN trên địa bàn tỉnh, nghe các báo cáo viên truyền đạt một số thông tin và kiến thức cơ bản về Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Tiểu dự án 2, dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, giúp thanh niên có thêm kỹ năng, kinh nghiệm áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển sản phẩm khởi nghiệp; góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế tại địa phương.

CTV: Đức Thành


Lượt xem: 1

Trả lời