TP. Pleiku tập huấn công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Cập nhật 10/11/2022, 10:11:36

UBND thành phố Pleiku phối hợp với Sở Xây dựng Gia Lai và Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC vừa tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng xử lý vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai gắn với phát triển nhà ở và thị trường bất động sản cho trên 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức được phân công quản lý trật tự xây dựng của phòng Quản lý đô thị và UBND các xã, phường trên địa bàn TP.Pleiku.

Các học viên được truyền đạt những nội dung chuyên sâu của các chuyên đề về: Kỹ năng quản lý trật tự xây dựng; Nhận diện các hành vi vi phạm trật tự xây dựng và kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; Nguyên tắc, trình tự, thủ tục và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; Kỹ năng quản lý đất đai trong đô thị, quản lý nhà ở đô thị và thực hiện quản lý kinh doanh bất động sản… Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm bắt được một cách cơ bản và có hệ thống công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản; từ đó ứng dụng vào thực tiễn công việc trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và đất đai trên địa bàn./.

CTV Khánh Phượng – Bá Bính (TP. Pleiku)


Lượt xem: 6

Trả lời