Tổng nguồn vốn huy động qua hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 56.500 tỷ đồng

Cập nhật 06/10/2023, 10:10:27

Tổng nguồn vốn huy động qua hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 56.500 tỷ đồng

Theo tổng hợp từ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai: Từ đầu năm 2023 đến nay, tổng nguồn vốn các ngân hàng trên địa bàn tỉnh huy động đạt 56.500 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 107.700 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,5% so với cuối năm 2022. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã giải ngân cho vay 135 tỷ đồng, với 628 lượt hộ vay thuộc đối tượng thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ.

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 3

Trả lời