Tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014.

Cập nhật 31/10/2013, 13:10:40

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014.

Hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014.

Trong những năm qua, phong trào hiến máu trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2013 có 36 đợt hiến máu với 11.700 người đăng ký hiến máu tình nguyện và đã tiếp nhận được 8.219 số đơn vị máu. Tất cả các đợt hiến máu đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo vận động tỉnh và các đơn vị liên quan, nên luôn đảm bảo trước trong và sau khi lấy máu, không để xảy ra tai biến nào. Tuy nhiên phong trào hiến máu trên phạm vi toàn tỉnh hoạt động chưa đồng đều, trong dịp nghỉ hè và tết nguyên đán tình trạng thiếu máu vẫn còn xảy ra nhiều.

Hội nghị cũng đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2014: Tiếp tục tham mưu cho tỉnh chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng tham gia hưởng ứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đông đảo các tầng lớp trong xã hội tham gia hiến máu, phấn đấu duy trì thường xuyên mỗi tháng phát động 3-4 đợt hiến máu tình nguyện, mỗi đợt tiếp nhận được 220 đến 250 đơn vị máu để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho cấp cứu và điều trị cho người bệnh trên địa bàn tỉnh.  /.

Ngọc Ánh-Minh Trí


Lượt xem: 41

Trả lời