Tỉnh ủy Gia Lai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017

Cập nhật 17/4/2017, 08:04:06

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017 theo Hướng dẫn số 25, ngày 16/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo. Đẩy mạnh tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên truyền về các hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, TTAT khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Tiếp tục đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Tăng cường trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, đầy đủ hoặc sai lệch về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo./.

Quốc Anh

 


Lượt xem: 66

Trả lời