Tỉ lệ HS-SV tham gia BHYT tuy tăng so với các năm học trước nhưng chưa đạt chỉ tiêu 100%

Cập nhật 11/6/2024, 10:06:31

Năm học 2023-2024, tính đến 30/3/2024, tỉ lệ học sinh-sinh viên của tỉnh Gia Lai tham gia BHYT đạt 96,5%.

Tuy cao hơn 6,31% so với năm học 2022-2023 và 6,82% so với năm học 2021-2022 nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đáng quan tâm là đời sống kinh tế của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn nên việc tham gia BHYT của người dân nói chung và học sinh sinh viên nói riêng trong 03 năm trở lại đây chưa đạt chỉ tiêu 100% theo Quyết định số 777 của UBND tỉnh. Để đạt được mục tiêu hàng năm nâng tỷ lệ học sinh-sinh viên tham gia BHYT, tiến tới đạt chỉ tiêu 100% theo Quyết định số 777 của UBND tỉnh, trong thời gian tới, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích khi tham gia BHYT cho phụ huynh và học sinh-sinh viên, các đơn vị trường học linh động tổ chức cho học sinh-sinh viên mua BHYT thành nhiều đợt trong năm để giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Bên cạnh đó phát động phong trào tương thân, tương ái trong toàn ngành, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân nhằm giúp đỡ học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (không thuộc diện được cấp thẻ BHYT miễn phí) có thể tham gia BHYT. Qua đó đảm bảo quyền lợi của học sinh-sinh viên khi không may bị đau ốm, tai nạn và tăng tỉ lệ bao phủ BHYT học đường./.

Thiên Thanh – Thanh Sáng


Lượt xem: 8

Trả lời