Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Pleiku

Cập nhật 27/8/2014, 15:08:44

Sáng ngày 27/8, đồng chí Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Pleiku về tình hình thực hiện nhiệm vụ của thành phố Pleiku trong những tháng đầu năm nay và nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Thường trực tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Thành phố Pleiku.

 

Theo báo cáo của lãnh đạo TP Pleiku, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố trong những tháng đầu năm nay đạt những kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu thành phố đã thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch. Nổi bật là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay đạt 12.374 tỷ đồng, tăng 31,33% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 3.962 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Việc sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tốt, đến nay có 3 xã trên địa bàn thành phố đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị được quan tâm lãnh đạo thực hiện hiệu quả. Nhiều dự án được đôn đốc triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng với những kết quả quan trọng thành phố Pleiku đã đạt được, đồng thời chỉ đạo, trong thời gian tới thành phố Pleiku tiếp tục quan tâm triển khai công tác qui hoạch, phát triển đô thị đảm bảo tính khả thi, khoa học và bền vững; đi đôi với phát triển đô thị cần quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thành phố Pleiku cần phải tiếp tục triển khai hiệu quả công tác xây dựng cơ bản gắn với công tác chỉnh trang đô thị; đẩy mạnh thu ngân sách; tiếp tục phát huy những kết quả trong sản xuất nông nghiệp, trong quá trình xây dựng nông thôn mới cần chú trọng đến việc triển khai các giải pháp để tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý lãnh đạo thành phố Pleiku tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, nhất là tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội; tiếp tục chú trọng kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp tại địa phương nhiệm kỳ tới phải đảm bảo qui trình, chặt chẽ và khoa học. Đảng bộ thành phố Pleiku cần tiếp tục giữ vững và tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 trở thành đô thị loại 1./.

Hà Đức-R’Piên


Lượt xem: 44

Trả lời