Sở KH&ĐT tổ chức lớp tập huấn lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển KT-XH

Cập nhật 21/9/2015, 13:09:30

Sáng 21/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch KT-XH dựa trên kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và hàng năm theo phương pháp mới.

Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là cán bộ phòng kế hoạch tài chính các sở, ngành và cán bộ làm công tác kế hoạch ở 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong 5 ngày tập huấn, các học viên nắm bắt các chỉ tiêu kế hoạch và phương pháp lập kế hoạch 5 năm và hàng năm; thực hành một số bài tập áp dụng khung logic vào kế hoạch 2015 của từng đơn vị. Từ những bài tập ứng dụng cụ thể giúp các học viên thực hiện được phương pháp tính toán các chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng bình quân, tốc độ phát triển liên hoàn, các chỉ tiêu về cơ cấu trong lập kế hoạch, lựa chọn phương án kế hoạch, những bước chuẩn bị các điều kiện cho lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương.  Qua lớp tập huấn các học viên sẽ phân tích được những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức, từ đó đề ra giải pháp và chiến lược phát triển kinh tế 5 năm và hàng năm dựa trên kết quả phát triển kinh tế  của từng đơn vị,  địa phương./.

 

 

Ngọc Ánh -Minh Trí


Lượt xem: 36

Trả lời