Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025

Cập nhật 01/12/2023, 20:12:36

Chiều 1/12, tại Hội trường 2/9, TP.Pelku, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và đồng chí Rơ Com Sa Duyên – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo và các ý kiến tham luận, thảo luận tại Hội nghị, qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ nguồn vốn của chương trình là trên 400 tỷ đồng, tỉnh đã phân bổ các ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Gia Lai đã giảm từ 12,09% cuối năm 2021 xuống 8,11% vào cuối năm 2023 và hiện còn trên 35.100 hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số giảm từ 25,58% xuống còn 17,05%, tương ứng với gần 28.200 hộ. Cùng với đó, đời sống của hộ nghèo và cơ sở hạ tầng huyện nghèo, xã nghèo được cải thiện rõ rệt; nhận thức về công tác giảm nghèo của người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Tuy nhiên, chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số cao, chiếm 80% tổng số nghèo toàn tỉnh; cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; một bộ phận người dân còn trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiểu quốc gia tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bám sát kế hoạch, chỉ tiêu để tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp để đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo thực chất. Trong đó, cần phát huy, lồng ghép nguồn vốn của chương trình giảm nghèo với các chương trình mục tiêu quốc gia khác để tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở thiết yếu cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo; tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với các dịch vụ căn bản của xã hội; đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức của đồng bào dân tộc thiểu số từ đó tự vươn lên trong cuộc sống nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo của năm 2024 và của cả giai đoạn 2021 – 2025.

Dịp này, 3 tập thể, 1 hộ gia đình và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2023 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Đức Hải – Ksor Tuối


Lượt xem: 15

Trả lời