Quyết định bãi bỏ các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Cập nhật 07/6/2024, 16:06:34

Quyết định bãi bỏ các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 21 về việc bãi bỏ Chỉ thị số 06/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 103/2007 về việc ban hành Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 20/2011 về việc ban hành Quy định về quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 27/2016 về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai. Quyết định số 21 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 năm 2024./.


Lượt xem: 2

Trả lời