Mang Yang tổng kết công tác vận động đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn từ năm 2009 đến nay

Cập nhật 21/9/2020, 15:09:29

UBND huyện Mang Yang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn từ năm 2009 đến nay.

Trong 11 năm qua, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, huyện Mang Yang đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, cảm hóa kết hợp đấu tranh, xử lý theo pháp luật số đối tượng cốt cán chống đối.  Kết quả: Truy tố 10 đối tượng về tội phá hoại chính sách đại đoàn kết; Công an huyện đấu tranh, bóc gỡ đã bắt 111 lượt/ 71 đối tượng, vận động trình diện 74 lượt/55 đối tượng lẫn trốn ngoài rừng, xóa bỏ 15 nhóm /242 đối tượng cơ sở bên trong. Đến nay, cơ bản đã xóa bỏ hoạt động của tà đạo Hà mòn trên địa bàn huyện, bắt, xử lý các đối tượng cầm đầu, cốt cán, qua đó phá toàn bộ hệ thống khung tổ chức của địch tại các làng. Tình hình an ninh chính trị được củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tư tưởng của quần chúng nhân dân chuyển biến tích cực.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã đề xuất những giải pháp trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới để công tác tuyên truyền đấu tranh xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn” trên địa bàn huyện hiệu quả hơn.

Nhân dịp này, UBND huyện Mang Yang đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn” giai đoạn 2009-2020./.

 

CTV Ngọc Kim (Mang Yang)

 


Lượt xem: 128

Trả lời