Mang Yang Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 17 (mở rộng)

Cập nhật 12/7/2014, 11:07:05

 Huyện MangYang vừa tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 17 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. 

 

Huyện Mang Yang Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 17 (mở rộng)

 6 tháng đầu năm 2014, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện MangYang đã đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách đạt 46,7% kế hoạch; tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và triển khai đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, trọng tâm tại 2 xã điểm Đăk Yá và Ayun, trong đó địa phương phấn đấu đưa xã Đăk Yá hoàn thành xã điểm nông thôn mới vào cuối năm 2014. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và đề ra một số giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch những tháng còn lại của năm 2014 ./.

Đức Phương (MangYang )


Lượt xem: 30

Trả lời