Kông Chro khó khăn xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 15/9/2014, 09:09:15

Theo kế hoạch đến năm 2015, huyện Kông Chro sẽ có 2 xã Đăk Kơ Ning và Yang Nam hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên đến thời điểm này, cả hai xã chỉ mới đạt chưa đến một nữa số tiêu chí đề ra. Mục tiêu hoàn thành chương trình vào cuối năm 2015 khó có thể thực hiện được.  

 

Xã Yang Nam – 1 trong hai xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Kông Chro, đến đầu tháng 9 mới chỉ hoàn thành 7/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Dù đã được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện quan tâm đầu tư, hỗ trợ nhưng địa phương vẫn còn gặp khó trong thực hiện tiêu chí hộ nghèo. Với gần 50% hộ nghèo hiện có, để đạt mục tiêu giảm còn 7% theo tiêu chí xây dựng NTM vào cuối năm 2015 là vấn đề khó thực hiện đối với địa phương.

 

Ông Đinh Văn Đèi-Chủ tịch UBND xã Yang Nam – Huyện Kông Chro chia sẻ: “Để giảm được tiêu chí này là cả vấn đề chứ không phải ngày một, ngày hai. Tương lai phải giảm từ từ thôi chứ theo chỉ tiêu thì chúng tôi khó mà đạt được. Thời gian tới thứ nhất chúng tôi sẽ thành lập 1 hợp tác xã. Hiện tại chúng tôi đã triển khai đến các thôn, làng thành lập tổ sản xuất, giúp đỡ nhau. Chúng tôi đã phối hợp với Phòng lao động của huyện và Trường trung cấp nghề Thị xã An khê để đào tạo nghề cho bà con, nâng cao trình độ lao động sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng cao hơn, góp phần vào tiêu chí giảm nghèo của địa phương”.

 

Chiếm hơn 80% dân số là đồng bào tại chổ đã quen tự cung, tự cấp. Để bà con chuyển đổi ngay sang phương thức sản xuất theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật là điều không thể thực hiện ngay mà cần phải có thời gian. Đây cũng là trở ngại chung của hầu hết các xã trên địa bàn huyện khi triển khai xây dựng NTM. Ngoài ra, tiêu chí thu nhập bình quân đầu người và nhà ở cũng là thách thức lớn đối với địa phương.   

 

Ông Đèi-Chủ tịch UBND xã Yang Nam – Huyện Kông Chro cho biết thêm: “Về tiêu chí nhà ở cũng là tiêu chí khó nhưng chúng tôi đã xác định được theo Thông tư 41 về ba cứng thì thời gian tới trên địa bàn xã có thể đạt 60 – 70% nhưng về diện tích thì cả một vấn đề vì bà con ở đây có tập quán sống chung 1 nhà rông, có hộ 6-7 hoặc 10 người nhưng nhà thì nhỏ vì vậy để đủ diện tích thì khó”.

 

Nói về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ông Ngô Hữu Luật-Chánh văn phòng UBND huyện Kông Chro cho hay: “Có một số tiêu chí rất khó thực hiện như tiêu chí giảm nghèo. Trong đó có tiêu chí thu nhập của người dân. Hiện nay toàn huyện đang tập trung vào thực hiện tiêu chí này. Cụ thể đang xây dựng các mô hình trình diễn giúp người dân nhận thức rõ hơn về các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong đó riêng tại xã điểm Yang Nam vừa qua tỉnh có về hướng dẫn thực hiện tiểu dự án giảm nghèo. Hiện dự án đang trình UBND tỉnh phê duyệt, chủ yếu cũng tập trung vào các mô hình thành lập các tổ hợp tác cùng nhau sản xuất, nhất là trong hộ đồng bào dân tộc thiểu số, để nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập”.

 

Trong 3 năm xây dựng NTM, huyện Kông Chro được đầu tư nguồn vốn gần 216 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, còn lại vốn đóng góp của người dân và doanh nghiệp chỉ chiếm 5%. Cho đến nay, huyện Kông Chro mới có 2 xã đạt 8/19 tiêu chí xây dựng NTM, 6 xã đạt 7 tiêu chí, 4 xã đạt 6 tiêu chí và 1 xã đạt 5 tiêu chí. So với các địa phương khác trong tỉnh, tiến độ xây dựng NTM của huyện còn chậm. Để đẩy nhanh tiến độ, bên cạnh sự chung tay nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương, rõ ràng huyện Kông Chro cần có sự đầu tư nguồn vốn nhiều hơn nữa từ tỉnh và Trung ương./. 

Nhật Thành-Thanh Sáng


Lượt xem: 53

Trả lời