Khai mạc Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm 2023

Cập nhật 22/9/2023, 10:09:17

Sáng 22/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai Khai mạc Vòng thi cấp tỉnh Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Gia Lai năm 2023.

Tham gia Hội thi có 13 thí sinh là bí thư đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc tại vòng loại, diễn ra từ ngày 7/8 – 3/9 trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn tổ chức. Các thi sinh trải qua các phần thi gồm: Bí thư Đoàn cơ sở năng động; Bí thư Đoàn cơ sở tài năng; Bí thư Đoàn cơ sở bản lĩnh. Nội dung thi gồm: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn, về thanh thiếu nhi; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027; các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác tổ chức xây dựng Đoàn tại cơ sở…

Thông qua Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đội ngũ bí thư đoàn cơ sở phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động phong trào Đoàn; qua đó, kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ bí thư đoàn cơ sở./.

Lê Thư – Đức Thành


Lượt xem: 2

Trả lời