Kế hoạch Phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 19/5/2023, 14:05:07

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch Phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Gia Lai sẽ đầu tư xây dựng và phát triển dịch vụ logistics nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại truyền thống, thương mại quốc tế và thương mại điện tử, tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Ứng dụng các công nghệ mới trong phát triển dịch vụ logistics, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển logistics theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh trên thị trường. Phát triển kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ với kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, kết cấu hạ tầng thương mại – dịch vụ, công nghệ thông tin; phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng hoá, xuất nhập khẩu và thương mại nội địa; đưa Gia Lai trở thành một đầu mối logistics quan trọng của vùng. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch Phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh./.


Lượt xem: 2

Trả lời