Ia Grai đầu tư 32 tỷ đồng cho ngành giáo dục giai đoạn 2020 – 2025

Cập nhật 06/10/2023, 10:10:26

Năm học 2023-2024, huyện Ia Grai có 45 đơn vị trường học, giảm 3 đơn vị so với năm học trước.

Hiện quy mô trường lớp cơ bản đáp ứng công tác dạy và học trong năm học này. Trong công tác bổ sung cơ sở vật chất cho giáo dục, từ nguồn ngân sách huyện giai đoạn 2022-2023, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai xây dựng bổ sung 5 công trình trường học và một số công trình khác phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ nhiều nguồn đầu tư khác, giai đoạn 2020 – 2025 huyện Ia Grai được đầu tư khoảng 32 tỷ đồng về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, huyện tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Lệ Xuân – Huy Toàn


Lượt xem: 4

Trả lời