Huyện Kông Chro giảm 697 hộ nghèo so với cuối năm 2022

Cập nhật 27/11/2023, 16:11:04

Toàn huyện Kông Chro hiện còn 4.336 hộ nghèo, chiếm 33,78% dân số toàn huyện, giảm 697 hộ so với cuối năm 2022.

Để đạt được kết quả trên, trong năm 2023, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia với 182 tỷ đồng, huyện hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, mở lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân,… Đồng thời, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm; khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác giảm nghèo. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời và hỗ trợ đúng đối tượng, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo ở địa phương.

Thúy Diện – Phi Long


Lượt xem: 16

Trả lời