Huyện Kbang hiện có 2.800 ha cây mắc ca

Cập nhật 02/10/2023, 06:10:13

Huyện Kbang có diện tích cây mắc ca lớn nhất tỉnh với hơn 2.800 ha, tập trung chủ yếu ở các xã: Sơ Pai, Sơn Lang, Đak Rong, Krong, Đak Smar và thị trấn Kbang.

Kbang đã có 3 sản phẩm mắc ca đạt chứng nhận OCOP và gần 20 cơ sở chế biến sản phẩm từ mắc ca. Huyện đã xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Mắc ca Kbang-Gia Lai” nhằm khẳng định danh tiếng, chất lượng và giá trị sản phẩm của địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng thu nhập cho người trồng. Để phát triển diện tích mắc ca theo hướng bền vững, Kbang định hướng đến năm 2030 sẽ mở rộng diện tích lên hơn 3.000 ha. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản, chỉ dẫn địa lý và tổ chức giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, tăng cường hoạt động kết nối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mắc ca của địa phương.

Thúy Diện – Duy Linh


Lượt xem: 16

Trả lời