Huyện Đức Cơ đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản

Cập nhật 16/6/2024, 07:06:05

Trong năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện Đức Cơ là hơn 189 tỷ đồng, thi công 29 dự án.

Tính đến đầu tháng 6, huyện đã giải ngân được gần 38 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch. Cùng với đó, tổng vốn sự nghiệp 03 chương trình mục tiêu quốc gia được giao hơn 21,6 tỷ đồng, huyện đang triển khai các thủ tục để thực hiện các dự án, đến nay đã giải ngân được hơn 1,3 tỷ đồng, đạt 6,08% kế hoạch. 

Hiện nay, UBND huyện Đức Cơ đang tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các ngành hữu quan quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các công trình và các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản.

Thúy Diện – Duy Linh


Lượt xem: 11

Trả lời