Huyện Đak Đoa: Gần 500 lao động nông thôn được đào tạo nghề trong 2 năm

Cập nhật 30/11/2023, 12:11:31

Huyện Đak Đoa: Gần 500 lao động nông thôn được đào tạo nghề trong 2 năm

Thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 5 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động, trong năm 2022 và đến thời điểm này của năm 2023, từ nguồn vốn sự nghiệp được hỗ trợ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức đào tạo 16 lớp đào tạo nghề cho gần 500 học viên. Trong đó, có 08 lớp nghề phi nông nghiệp với gần 250 học viên tham gia, 05 lớp dạy nghề nông nghiệp với 160 học viên tham gia và 03 lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng cho 90 học viên là người dân tộc thiểu số tại xã đặc biệt khó khăn Hà Đông.

Theo tìm hiểu, đa số lao động sau khi đào tạo nghề đều được chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm việc làm thông qua các phiên giao dịch việc làm. Nhờ vậy, đời sống của một bộ phận người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đak Đoa đã được cải thiện đáng kể./.

Quốc Linh – Kim Ngân – Minh Trung


Lượt xem: 6

Trả lời