Hơn 3 tỷ đồng xây dựng các công trình, phần việc ý nghĩa hướng đến thiếu nhi

Cập nhật 07/6/2024, 16:06:14

Trong những năm qua, công tác giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp Đoàn, Đội trong toàn tỉnh thực hiện thông qua các phong trào, cuộc vận động như: “Vì đàn em thân yêu”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”, “Tiếp sức đến trường”…

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã trao tặng nhiều công trình hỗ trợ để các em có điều kiện học tập tốt hơn như tạo không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội; làm nhà bán trú, nội trú; phòng tin học cho em…Chỉ trong 1 năm qua, tổ chức Đoàn- Đội trên địa bàn tỉnh đã kết nối, huy động được hơn 3 tỷ đồng để xây dựng các công trình, phần việc ý nghĩa hướng đến các em thiếu nhi, đặc biệt là các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của tổ chức Đoàn, Đội trong công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ; góp phần động viên, tiếp thêm nghị lực để các đội viên, thiếu niên, nhi đồng vươn lên trong học tập và cuộc sống./.

Nhâm Dung – Duy Linh


Lượt xem: 1

Trả lời