Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024.

Cập nhật 10/7/2024, 11:07:38

Sáng nay (10/7), Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

6 tháng đầu năm 2024, Bộ Tư pháp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 113 nhiệm vụ, trong đó, đã hoàn thành 104 nhiệm vụ có thời hạn, đang tiếp tục thực hiện 9 nhiệm vụ không có thời hạn, không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Bộ Tư pháp đã xây dựng và ban hành theo thẩm quyền 292 văn bản quy phạm pháp luật; các địa phương ban hành 1.528 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh và 1.038 văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện. Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tư pháp cả nước đã tổ chức 305.128 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 24 triệu lượt người và phát hơn 22 triệu tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật. Công tác thi hành án dân sự, nhất là trong việc xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, xử lý thu hồi tài sản bị chiếm đoạt về tham nhũng, kinh tế được lãnh đạo các cấp, ngành liên quan quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Toà án dân sự các cấp đã thi hành xong trên 403.000 vụ việc, đạt tỉ lệ 66%, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Hội nghị, đại diện một số bộ, ngành, địa phương thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan tư pháp địa phương; giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị ngành Tư pháp cả nước tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Đảng và quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác thanh tra đột xuất, thanh tra các cơ quan, tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lĩnh vực do Bộ, ngành Tư pháp quản lý có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm./.

Ngọc Ánh – Duy Linh


Lượt xem: 6

Trả lời