Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ kuật của Đảng

Cập nhật 10/7/2024, 10:07:40

Sáng nay (10/7), Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trần Văn Rón – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Trần Tiến Hưng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Từ Hà Nội, hội nghị được kết nối tới điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Thái Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt những kết quả quan trọng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác tổ chức, cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, các lĩnh vực dễ phát sinh tham những, tiêu cực; những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, dư luận quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã phát biểu thảo luận, nêu rõ tỉnh Gia Lai đã thực hiện nghiêm túc các Thông báo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến tỉnh Gia Lai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các ngành hữu quan làm rõ một số vụ việc và chỉ đạo kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng để phục vụ đắc lực thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

Hà Đức – Thanh Sáng


Lượt xem: 7

Trả lời