Hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025”

Cập nhật 16/11/2023, 17:11:18

Chiều nay (16/11), Sở GD&ĐT Gia Lai tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Kế hoạch số 1669 ngày 03/11/2019 về triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025” trong ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai.

Thực hiện Kế hoạch số 1669, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học. Kết quả, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử theo Thông tư số 06 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương của ngành; 68,6% các trường mần non, tiểu học, THCS, THPT đạt tiêu chí trường Xanh- Sạch-  đẹp- An toàn./.

Ngọc Ánh – Duy Linh


Lượt xem: 3

Trả lời