Hội nghị đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Cập nhật 14/11/2015, 10:11:48

Chiều ngày 13/11, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong nước về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Hoàng Công Lự- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước tập trung thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ cấu chính sách về đổi mới tổ chức quản lý và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Về sắp xếp, cổ phần hóa, từ năm 2011 đến nay, cả nước đã sắp xếp được 471 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa được 408 doanh nghiệp (bằng 80% tổng số doanh nghiệp phải cổ phần hóa theo kế hoạch 2011-2015) và sắp xếp theo các hình thức khác 63 doanh nghiệp. Về kết quả thoái vốn nhà nước, trong 10 tháng đầu năm nay cả nước thoái được 9.152 tỷ đồng, thu về 13.765 tỷ đồng. Đối với tỉnh Gia Lai hiện hiện có 18 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu. Cũng như ở một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong nước, việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Gia Lai gặp một số khó khăn và vướng mắc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh cần khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp thuộc diện khó hoàn thành cổ phần hóa./.

                                                  

Hà Đức- Duy Linh


Lượt xem: 38

Trả lời