Giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh quý IV năm 2023

Cập nhật 28/11/2023, 11:11:20

Sáng nay (28/11), đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị Giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh quý IV năm 2023. Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Quán triệt tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung yêu cầu các cơ quan trong Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh cùng với đánh giá tình hình, kết quả hoạt động trong quý IV và của cả năm 2023 cần tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc; nhất là công tác phát triển đoàn viên, hội viên; hoạt động của các tổ chức cấp cơ sở; đánh giá công tác nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng của đoàn viên, hội viên, người dân… Đồng thời báo cáo các hoạt động chuẩn bị cho các dịp lễ, tết, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong quý IV và năm 2023, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở theo phương châm “Hằng tuần có 4 ngày làm việc tại cơ quan, 1 ngày làm việc tại cơ sở”; tích cực triển khai, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng và đời sống của đoàn viên, hội viên, Nhân dân để kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động trong quý IV và của năm 2023 của các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh. Trong đó, làm rõ những nội dung được đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã quán triệt đầu Hội nghị./.

 Đức Hải – Huy Toàn


Lượt xem: 5

Trả lời