Giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Kbang tăng 1,14 lần

Cập nhật 22/9/2023, 10:09:24

Huyện Kbang có tổng diện tích gieo trồng hàng năm là hơn 35.000 ha cây trồng các loại. Triển khai chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, những năm gần đây, địa phương đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng thâm canh, hình thành các vùng chuyên canh từng loại cây trồng và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng các loại cây trồng.

Trong đó, huyện Kbang chú trọng đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng chủ lực ở địa phương và tập trung phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao, như: mía, mắc ca, các loại cây ăn quả… gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Ước đến cuối năm 2023, tỷ trọng ngành Nông – Lâm nghiệp của huyện Kbang chiếm hơn 45% trong tỷ trọng kinh tế ở địa phương và giảm 4,28% so với cuối năm 2020. Dù tỷ trọng giảm nhưng giá trị sản xuất lại tăng, ước đến cuối năm 2023 đạt trên 2.460 tỷ đồng, tăng gấp 1,14 lần so với năm 2020./.

 Đức Hải – Huy Toàn


Lượt xem: 11

Trả lời