Gia Lai thành lập mới 685 doanh nghiệp

Cập nhật 06/10/2023, 10:10:50

Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai không ngừng tăng nhanh sau khi kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Chỉ tính 9 tháng năm 2023, tỉnh Gia Lai đã thành lập mới 685 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 6.682 tỷ đồng, tăng 7,7% số doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2022. Cũng trong thời gian này, trên địa bàn tỉnh có 250 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại; nâng tổng số doanh nghiệp hiện nay đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 9.079 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 146.367 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2023, tỉnh Gia Lai cũng thành lập mới 46 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh lên 424 hợp tác xã.

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 2

Trả lời