Gia Lai: Sản lượng điện ước thực hiện năm 2023 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022

Cập nhật 30/11/2023, 12:11:45

Gia Lai: Sản lượng điện ước thực hiện năm 2023 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022

Theo nhận định của Sở Công Thương Gia Lai, dự kiến trong tháng cuối năm 2023, thời tiết thuận lợi nên các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh phát huy công suất; đồng thời với các dự án điện gió đã vận hành thương mại một phần vào năm 2021 (và phần còn lại 287,8 MW chưa được vận hành) cùng với các nhà máy điện gió đã hoàn thành xây dựng (với tổng công suất 395 MW) nhưng chưa được vận hành, sau khi thỏa thuận được giá bán điện sẽ đi vào vận hành trong cuối năm 2023, đóng góp đáng kể vào sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sản lượng điện ước thực hiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 12.062 triệu KWh (đạt 100,1% kế hoạch và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022); cơ bản đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

 

Mỹ Tiến –  Thanh Sáng


Lượt xem: 6

Trả lời