Gia Lai phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%

Cập nhật 06/10/2023, 10:10:40

Gia Lai phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%

Thực hiện Nghị quyết 06 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế – xã hội, Gia Lai phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 61%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 6,5%/năm. Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 20%; ngoài ra đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động. Để nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh, nhất là lao động ở khu vực nông thôn, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, giúp người lao động có việc làm và tự tạo việc làm. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 2%; tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị ở mức dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%./.

Thiên Thanh – Duy Linh


Lượt xem: 9

Trả lời