Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 16,83%

Cập nhật 04/10/2023, 09:10:10

Nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân khi về già không còn khả năng lao động, Gia Lai phấn đấu đến năm 2025, lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 16,83%; Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%.

Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3,95% lực lượng lao động trong độ tuổi. Được biết, thực hiện các chỉ tiêu về BHYT, BHXH trên địa bàn tỉnh,  BHXH tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp với các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm phấn đấu đến hết năm 2023, toàn tỉnh có trên 104 ngàn người tham gia BHXH ở cả 2 loại hình BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc, đạt trên 14,8% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Qua đó phấn đấu tăng hơn 8.000 người tham gia BHXH so với năm 2022./.

Thiên Thanh – Duy Linh


Lượt xem: 3

Trả lời