Gia Lai phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 1,5-2%

Cập nhật 30/11/2023, 12:11:54

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2030. Mục tiêu của đề án nhằm phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái, góp phần ổn định đời sống, thu nhập cho một bộ phận lao động, dân cư trên địa bàn tỉnh.

Theo mục tiêu của Đề án, đến năm 2025, diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 1,5-2% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp; diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng trên 1% tổng diện tích đất trồng trọt với các cây trồng chủ lực, thế mạnh như: cà phê, tiêu, điều, mía, lúa, rau, cây ăn quả,…; tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 1-2% sản phẩm tính trên tổng sản phẩm chăn nuôi sản xuất trên địa bàn tỉnh; các sản phẩm chăn nuôi được chứng nhận hữu cơ theo tiềm năng, thế mạnh được ưu tiên (mật ong, thịt gia súc, gia cầm,…); diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt khoảng 0,5-1,5% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản. Đối với sản phẩm dược liệu và lâm sản ngoài gỗ từ tự nhiên, tỷ lệ sản lượng hữu cơ trên tổng sản lượng đạt khoảng 90-95%.

Đối với hình thức thâm canh (sử dụng môi trường rừng để sản xuất) tỷ lệ sản lượng hữu cơ trên tổng sản lượng đạt khoảng 75-80%; tỷ lệ thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học được sử dụng trên tổng số thuốc bảo vệ thực vật đạt trên 30%; tăng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ trên tổng sản phẩm phân bón lên 15%; hướng dẫn biện pháp phòng-chống sinh vật gây hại phù hợp với sản xuất nông nghiệp hữu cơ; nâng cao hiệu quả của sản xuất hữu cơ trên một đơn vị diện tích; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ cao gấp 1,3-1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ.

Đến năm 2030, phấn đấu diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt trên 5% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp.

Ngọc Hà – Phi Long


Lượt xem: 8

Trả lời