Gia Lai có 49 sản phẩm OCOP đạt 4 sao

Cập nhật 01/12/2023, 20:12:27

Thực hiện Quyết định số 148 ngày 24-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025, năm nay, toàn tỉnh đã có 118 sản phẩm của 14/17 huyện, thị xã, thành phố được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Trong đó, 21 sản phẩm đánh giá, phân hạng lại; 4 sản phẩm nâng hạng, còn lại là những sản phẩm nông sản mới được các địa phương đánh giá, phân hạng cấp huyện.

Như vậy, toàn tỉnh hiện có 49 sản phẩm OCOP đạt  4 sao, 267 sản phâm đạt 3 sao. Điều này khẳng định nhiều nông sản tại các địa phương được các hộ gia đình, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp trong tỉnh quan tâm đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị để trở thành sản phẩm OCOP./.

Linh Chi – Huy Toàn


Lượt xem: 5

Trả lời