Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Cập nhật 21/5/2014, 15:05:37

Sáng ngày 21/5, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do đồng chí Huỳnh Phong Tranh- Ủy viên Trung ương Đảng- Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, xây dựng ngành Thanh tra và việc  thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Thế Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy- HĐND, UBND tỉnh.

 

Đoàn Thanh tra Chính Phủ làm việc tại Gia Lai.

 

Các ý kiến tại buổi làm việc nêu rõ, lãnh đạo UBND tỉnh rất quan tâm đến công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng ngành thanh tra. Hàng năm, tỉnh mở nhiều cuộc thanh tra định kỳ, thanh tra chuyên ngành và đột xuất, tập trung ở những lĩnh vực nhạy cảm như: xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên, khoán sản, qua đó chấn chỉnh và xử lý kịp thời những vụ việc sai phạm, nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân và chấn chỉnh những trường hợp gây sách nhiễu, phiền hà nhân dân. UBND tỉnh và các cấp đã duy trì rất tốt việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất gắn với tổ chức đối thoại với công dân và tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhờ đó kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác phòng chống tham nhũng đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ và một số cơ quan của Trung ương để giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm và phức tạp. Tỉ lệ giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đạt cao và số vụ có chiều hướng giảm. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tỉnh Gia Lai trong triển khai công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng nên đã hạn chế đáng kể các vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng lưu ý tỉnh cần tiếp tục triển khai công tác thanh tra mang tính trọng tâm trọng điểm, tập trung giải quyết những vụ việc nổi cộm, xử lý tốt các vấn đề sau thanh tra; phải công khai minh bạch kết luận thanh tra. Cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về đất đai bởi phần lớn các vụ việc khiếu nại, tố cáo đều liên quan đến đất đai. Trong công tác phòng chống tham nhũng cần phải triển khai kiên quyết, chú trọng triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt. Tổng Thanh tra Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những chủ trương đúng đắn của tỉnh lãnh đạo Gia Lai trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã đạt được những thành tựu quan trọng.

 

Phát biểu tại buổi làm việc với ngành Thanh tra tỉnh Gia Lai, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh ghi nhận và biểu dương những thành tích của ngành và chỉ đạo phải tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng ngành trong sạch vững mạnh để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

Hà Đức-Thanh Sáng


Lượt xem: 87

Trả lời