Đến năm 2025, Gia Lai phấn đấu có ít nhất 246 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên

Cập nhật 16/11/2022, 15:11:00

 Theo Kế hoạch số 2582/KH-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 246 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, nâng tổng số sản phẩm được công nhận OCOP trên địa bàn tỉnh là 395 sản phẩm.

Trong đó: Nhóm thực phẩm có 216 sản phẩm, nhóm đồ uống 11 sản phẩm, nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu 15 sản phẩm, nhóm hàng thủ công mỹ nghệ 3 sản phẩm, nhóm dịch vụ cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch 1 sản phẩm. Đồng thời, duy trì, củng cố và nâng cấp ít nhất 30% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn; ưu tiên phát triển các HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu ít nhất có 40% chủ thể OCOP là HTX; 30% chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa./.

Trương Trang, Phi Long


Lượt xem: 2

Trả lời