Đảng bộ xã IaKrái Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Cập nhật 03/6/2015, 13:06:26

Trong 2 ngày 1 và ngày 2 tháng 6 Đảng bộ xã IaKrái huyện IaGrai đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá kết qủa thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, đề ra nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.70/166 đảng viên về dự Đại hội. 

 

 

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 8,2% năm; Chương trình xây dựng nông thôn mới được nhân dân tích cực hưởng ứng, đạt 9/19 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định.

 

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Đảng bộ có 20 chi bộ trực thuộc với 166 đảng viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 57 đảng viên mới, đạt 107% nghị quyết. Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2015-2020: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 8,5%; Thu ngân sách hàng năm trên 8 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người 19 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm 2,7%; kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 8-10%; phấn đấu đến năm 2020 100% chi bộ có chi Uỷ.

 

Đại hội Đảng bộ xã IaKrái nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành và bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

Phương Lộc (Ia Grai)


Lượt xem: 38

Trả lời