Đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng

Cập nhật 07/6/2024, 16:06:24

Đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng

Để đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ thể liên quan đến sản xuất và hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý ATXD, tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 63 về tăng cường công tác quản lý ATXD. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường tổ chức kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động xây dựng, vận hành, sửa chữa máy, thiết bị công nghệ và quy trình xử lý sự cố  tại nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn tỉnh. Cương quyết dừng thi công xây dựng, dừng sản xuất nếu phát hiện các vi phạm  quy định về an toàn lao động có nguy cơ gây mất an toàn trên công trường xây dựng hoặc tại nhà máy sản xuất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

 


Lượt xem: 1

Trả lời