Đảng bộ xã IaTô huyện IaGrai, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Cập nhật 31/5/2015, 10:05:28

Đảng bộ xã IaTô huyện IaGrai vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020. 68 đảng viên đại diện cho 185 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ban chấp hành Đảng bộ xã IaTô đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu mà nghị quyết Đại hội lần thứ 17 đề ra. Tình hình kinh tế – xã hội có bước chuyển biến tích cực, an ninh trật tự được giữ vững ổn định. Tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 12,6%. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,28%. Toàn Đảng bộ có 23 chi bộ trực thuộc với tổng số 185 đảng viên. Bình quân hàng năm có 66,4% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng Uỷ xã đã nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

          Đại hội đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hàng năm là 11%; thu nhập bình quân đầu người 20 triệu đồng/năm. Hàng năm, có trên 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Đến năm 2020, 70% chi bộ có cấp Uỷ. Tập hợp 80% quần chúng vào các tổ chức đoàn thể. Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.  

 

 

                                                         

                                            

 

Phương Lộc.


Lượt xem: 118

Trả lời