Công văn hỏa tốc số 851 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 16/4/2020, 20:04:20

Công văn hỏa tốc số 851 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 


Lượt xem: 1002

Trả lời