Chư Păh tổ chức Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2024

Cập nhật 11/6/2024, 10:06:55

Hội đồng Tuyển dụng viên chức huyện Chư Păh vừa tổ chức khai mạc Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc huyện năm 2024.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2024 của huyện Chư Păh là 47 chỉ tiêu; trong đó cấp học Mầm non 12 chỉ tiêu; cấp Tiểu học 17 chỉ tiêu, cấp THCS 8 chỉ tiêu và 10 chỉ tiêu tuyển dụng dành riêng cho người dân tộc thiểu số (Jrai, Bahnar). Sau thời gian triển khai thông báo tuyển dụng, Hội đồng thi đã nhận và xét duyệt 173 hồ sơ đủ điều kiện dự thi vòng 2. Tại vòng 2 của kỳ tuyển dụng lần này, các thí sinh tham gia thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức thi viết, với nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển trong thời gian 180 phút. Thông qua kỳ tuyển dụng giúp huyện Chư Păh lựa chọn được đội ngũ giáo viên có phẩm chất, trình độ chuyên môn phù hợp vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của địa phương./.

Thùy Dung – Bùi Đại


Lượt xem: 97

Trả lời