Chư Păh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cập nhật 08/3/2023, 10:03:22

Huyện Chư Păh vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Hội nghị đã thông qua 9 nội dung trọng tâm trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực và hộ gia đình sử dụng đất. Cùng với Hội nghị này, trên cơ sở Đề cương lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo, đến nay đã có 109 thôn, làng, tổ dân phố thuộc 14 xã, thị trấn của huyện Chư Păh đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, bổ sung thêm các ý kiến vào nội dung của Dự thảo Luật; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc, tình hình thực tế tại cơ sở liên quan đến lĩnh vực đất đai. Sau hội nghị, huyện sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý và báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

CTV Diễm Ly – Văn Cảnh (Huyện Chư Păh)


Lượt xem: 18

Trả lời