Chư Păh khẩn trương thu hoạch lúa vụ Mùa, triển khai vụ Đông Xuân

Cập nhật 01/12/2023, 20:12:27

Những ngày này, bà con nông dân huyện Chư Păh khẩn trương thu hoạch nốt diện tích lúa vụ Mùa để tiến hành gieo trồng vụ Đông Xuân. Dự kiến trung tuần tháng 12, một số địa phương sẽ xuống giống xong các loại cây trồng vụ Đông Xuân.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hộ gia đình anh Siu DuBil cùng nhiều hộ nông dân khác trên địa bàn huyện Chư Păh đang huy động nhân lực và phương tiện xuống đồng thu hoạch những trà lúa chín muộn. Nhờ thường xuyên thăm đồng, sử dụng hiệu quả liều lượng phân bón và chăm sóc đúng cách nên 3 sào lúa của gia đình anh DuBil đạt khoảng 2 tấn.

Anh Siu DuBil – Nông dân xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nói “Thường thì năng suất lúa của gia đình cỡ 32-38 bao. Mùa này thì năng suất cỡ đó, nhưng mùa chính thì năng suất từ 38 bao trở lên” .

Vụ Mùa năm 2023, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh gieo trồng 548 ha cây lương thực, trong đó 400 ha lúa nước. Nhờ thời tiết thuận lợi nên sản lượng lúa đạt cao, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha. .

Anh Don – Nông dân xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh chia sẻ “Năm nay gia đình cũng làm ruộng ở đây. Cũng hơn 2.000m2. Từ đầu vụ đến bây giờ, sau khi trừ chi phí máy cày, công gặt, phân bón thì năng suất năm nay cũng được”. TL 48”

Huyện Chư Păh gieo trồng 2.492,3 ha lúa trong Vụ mùa năm nay, chủ yếu là giống lúa lai và giống lúa chất lượng cao như DT100, HN6, BC15 và TBR97. Tổng sản lượng lúa toàn huyện đạt hơn 13.400 tấn. Bà con nông dân trên địa bàn đang khẩn trương làm đất để sẵn sàng gieo trồng vụ Đông Xuân.

Ông Nguyễn Công Sơn – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh cho biết “Vụ Đông Xuân sắp tới sẽ vận động bà con triển khai giống mà vừa rồi huyện cũng đã triển khai một số mô hình đạt năng suất để triển khai cho bà con, nhằm nâng cao năng suất cho bà con và năng suất bình quân chung của huyện tăng lên”.

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân năm 2023-2024, huyện Chư Păh triển khai gieo trồng 1.540 ha lúa. Hiện nay, các địa phương trong huyện đang hướng dẫn bà con gieo trồng đảm bảo thời vụ; khuyến khích sử dụng giống lúa chất lượng cao, chủ động áp dụng quy trình và tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất.

 

Ngọc Thủy – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)


Lượt xem: 15

Trả lời