Ấm no từ thủy lợi Plei Keo

Cập nhật 20/7/2024, 11:07:56

Sinh thời, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn hết lòng, tận tâm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Với lẽ sống cao đẹp, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trước hết, trên hết; là nhà lãnh đạo tài năng với tư duy lý luận sắc sảo, vượt trội; đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta; tất cả vì một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với Nhân dân; nhất là bà con dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Tháng 4 năm 2017, trong chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại xã Ayun, huyện Chư Sê – là vùng căn cứ cách mạng, song lại thuộc diện đặc biệt khó khăn. Qua thăm hỏi, nắm tình hình đời sống của người dân, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo các bộ, ngành trung ương tháo gỡ khó khăn về kinh phí để hỗ trợ xây dựng công trình thủy lợi Plei Keo tặng bà con xã Ayun. Công trình thủy lợi Plei Keo là tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư, được tỉnh Gia Lai phát huy rất hiệu quả. Dòng nước mát từ công trình đã giúp vùng căn cứ cách mạng Ayun “thay da, đổi thịt”, bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và luôn ghi nhớ món quà đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư. Đài PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu Phim Tài liệu: “Ấm no từ thủy lợi Pleikeo” được thực hiện vào tháng 11 năm 2023.


Lượt xem: 16

Trả lời