45 năm quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên hợp quốc

Cập nhật 20/9/2023, 07:09:41

Cách đây đúng 45 năm, ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc.

Trong hơn 45 năm qua (9/1977 – 9/2023), hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đạt kết quả tốt và có tác dụng tích cực, vừa đáp ứng được yêu cầu, lợi ích của Việt Nam trong từng giai đoạn, vừa góp phần tăng cường vai trò, tiếng nói và “dấu ấn” đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Những kết quả này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực chung của Việt Nam và Liên hợp quốc trong việc khắc phục những mặt còn tồn tại, mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác hai bên, hỗ trợ tích cực cho công cuộc phát triển đất nước, hội nhập quốc tế của Việt Nam và góp phần nâng cao vai trò của Liên hợp quốc trong thời kỳ mới.

45 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc - Ảnh 1.
Theo VTV

Lượt xem:

Trả lời