Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống hạn trong mùa khô năm 2016

Cập nhật 20/2/2016, 13:02:32

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kéo dài, lượng mưa cả năm 2015 thiếu hụt 15-44% so với trung bình nhiều năm, dung tích trữ ở nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện đến nay chỉ còn khoảng 30-50% dung tích thiết kế. Trong thời gian tới, tình hình khô hạn còn tiếp tục kéo dài, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.  Trước tình hình trên, ngày 17/2/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 470 yêu cầu các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố triển khai ngay một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn trong mùa khô năm 2016.

 Theo đó, UBND tỉnh giao Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời cung cấp thông tin về tình hình thời tiết, khô hạn cho các sở, ngành, địa phương và nhân dân biết để tổ chức sản xuất và chủ động triển khai các biện pháp chống hạn. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, nạo vét kênh mương thủy lợi, tích nước hồ chứa, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến, đào ao, giếng, đắp đập tạm để trữ nước; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, nhất là hệ thống kênh mương ở các vùng có nguy cơ cao xảy ra hạn hán. Chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá nguồn nước trữ tại các hồ chứa và hệ thống thủy lợi trên địa bàn…Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hướng dẫn việc điều tiết nước của các hồ chứa thủy lợi; thường xuyên kiểm tra, đánh giá cân đối nguồn nước, xây dựng kế hoạch sử dụng nước phù hợp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế khác. UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở Công Thương, Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế bảo đảm  bảo cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt; chủ động kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh do ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, nắng nóng kéo dài; tổng hợp nhu cầu hỗ trợ cứu đói cho nhân dân các vùng xảy ra hạn hán để ổn định cuộc sống. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cho từng cấp, từng ngành, các tổ chức, đơn vị và từng người dân để chủ động thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm nước.

 

BT: Lê Thư


Lượt xem: 29

Trả lời