Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật 05/2/2016, 07:02:19

UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021. 

Theo đó, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm 31 đồng chí, trong đó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử là ông Dương Văn Trang-Ủy viên BCH TW Đảng-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ủy ban Bầu cử có bốn Phó Chủ tịch gồm: Ông Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; bà Ayun H’Bút- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Hồ Văn Điềm Ủy viên BTV Tỉnh ủy-CT UB MTTQ VN tỉnh.  

Ủy ban Bầu cử tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND. Ủy ban Bầu cử tỉnh hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sau khi Hội đồng bầu cử Quốc gia kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội; đối với việc bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban bầu cử tỉnh hết nhiệm vụ sau khi Ủy ban Bầu cử tỉnh đã trình báo cáo tổng kết và bàn giao hồ sơ, tài liệu về cuộc bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới./.

 

 

 

 

 

BT: Lê Thư


Lượt xem: 35

Trả lời