Văn hóa – Xã hội

RSS

Y tế Đà Nẵng chuyển đổi số hướng đến bệnh viện thông minh

28/4/2023

Đi khám sức khỏe đồng thời đổi giấy phép lái xe ngay tại trung tâm y tế; Bệnh án điện tử tích hợp trên thẻ bảo hiểm y tế; Đi khám bệnh chỉ cần đọc số thẻ bảo hiểm y tế, mọi thông tin về lịch sử khám chữa bệnh, loại thuốc đang dùng được tích hợp trên hệ thống… Đó là những tiện ích khi ngành Y tế Đà Nẵng thực hiện chuyển đổi số.