Tin địa phương

RSS

Gia Lai phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% vào năm 2025

17/2/2024

Trong 2023, cấp ủy và Chính quyền các cấp trong tỉnh Gia Lai đã quan tâm đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các chính sách đúng đắn và kịp thời, đồng thời tăng cường đầu tư nhiều mặt cho đào tạo nghề.

Mỗi tấm bản đồ, một trái tim Việt Nam

17/2/2024

Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” – “Mỗi tấm bản đồ, một trái tim Việt Nam” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động nhằm thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Hưởng ứng cuộc vận động, các tổ chức Đoàn-Hội-Đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc tới mỗi đoàn viên, thanh-thiếu niên, nhi đồng.