Tiếp nhận hàng vạn máy tính, điện thoại thông minh sau 1 tháng phát động “Máy tính cho em”

Cập nhật 15/10/2021, 07:10:17

52/63 Sở GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục tỉnh/TP đã triển khai, huy động được:hàng chục tỷ đồng cùng hàng vạn máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh.

Dịch bệnh COVID-19 đang có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế – xã hội và đời sống người dân Việt Nam. Hàng triệu học sinh, sinh viên không thể đến trường, việc chuyển sang dạy và học trực tuyến là cần thiết và không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, do điều kiện xã hội và kinh tế, nhiều gia đình học sinh còn khó khăn, thiếu phương tiện học tập trực tuyến thiết yếu như: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh…

Ngày 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” trên toàn quốc. Trước đó, ngày 10/9/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (Công đoàn GDVN) phát động Chương trình quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em” (Chương trình) nhằm vận động, huy động mọi nguồn lực trong toàn ngành giáo dục và đào tạo ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến, trước mắt ưu tiên các địa phương khó khăn, vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Công văn số 3961/BGDĐT-CĐN, ngày 10/9/2021, phát động Chương trình nêu:”Tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em” tại tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc; kêu gọi, tuyên truyền, vận động toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, đội ngũ nhà giáo, nhân viên, người lao động tham gia ủng hộ kinh phí. Số kinh phí này sẽ sử dụng trên nguyên tắc: công khai minh bạch; Ban Vận động quyên góp, ủng hộ, tiếp nhận, điều phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh của Bộ GDĐT sẽ chỉ đạo ưu tiên mua thiết bị học trực tuyến hỗ trợ các đối tượng học sinh khó khăn ngay tại địa phương và có sự điều phối chung giữa các địa phương trong cả nước”.

Sau 1 tháng triển khai Chương trình “Máy tính cho em” trên toàn quốc,

Các tỉnh/thành phố: có 52/63 Sở GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục tỉnh/TP đã triển khai, huy động được:

– 36 tỷ 224 triệu đồng, do cán bộ nhà giáo, người lao động tham gia ủng hộ

– 45 tỷ 952 triệu 470 ngàn đồng, huy động được từ các nguồn hỗ trợ khác

– 12.550 máy tính và máy tính bảng; 16.234 điện thoại thông minh và 74.559 thiết bị hỗ trợ học tập khác.

Các đại học, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc Ngành, đóng góp về tài khoản Công đoàn Giáo dục Việt Nam: 7 tỷ 238 triệu 432 ngàn 846 đồng.

Hiện nay, chương trình vẫn đang triển khai ở các tỉnh/TP, các trường đại học.

Sáng 15/10/2021, Bộ GDĐT, Công đoàn GDVN tổ chức Lễ tiếp nhận tài trợ (Lần thứ nhất) Chương trình “Máy tính cho em”. Buổi lễ có 23 Trường Đại học trên toàn quốc, Nhà xuất bản Giáo dục, Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đăng ký tham dự và tài trợ. Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh sẽ chủ trì buổi lễ.

Ngay sau Lễ tiếp nhận, toàn bộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến sẽ được Ban tiếp nhận, điều phối của Chương trình phân bổ nhanh chóng, hiệu quả về các địa phương, đến các học sinh theo đúng đối tượng ưu tiên đã nêu trong Chương trình.

Theo VTV


Lượt xem: 8

Trả lời